ไฮไลท์ล่าสุด


บทความ

คุณสมบัติพิเศษ

สีสวย ไม่ซีดจาง
อยู่สบาย ไม่ร้อนอบอ้าว
ด้วยการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนอย่างสม่ำเสมอ
สีสวย ไม่ซีดจาง
ลดอุณหภูมิ 2-5 องศา
ในบ้านและ 10 องศาในโถงหลังคา
สีสวย ไม่ซีดจาง
สร้างคุณภาพอากาศที่ดีในบ้าน
ลดกลิ่นอับ ลดเชื้อรา และกรองฝุ่น PM2.5
สีสวย ไม่ซีดจาง
เพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องปรับอากาศให้เย็นเร็วขึ้น และช่วยประหยัดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศ
สีสวย ไม่ซีดจาง
มั่นใจหลังคาไม่รั่วซึม
อุปกรณ์ในระบบออกแบบมาเฉพาะกับหลังคาแต่ละรุ่น


คำนวณราคา Active AIRflowTM System เบื้องต้นดาวน์โหลด

ผลงานของเรา

ตัวอย่างภาพบ้านลูกค้า

ตัวอย่างภาพบ้านลูกค้า

ตัวอย่างภาพบ้านลูกค้า