Main Menu

TH | EN

นวัตกรรมกระเบื้องดูดซับกลิ่น

เรื่อง : COTTO TILES
ภาพ : COTTO TILES

   
Header.jpg
     Ima4.jpg
   
เป็นนวัตกรรมใหม่ในการผลิตกระเบื้องจากประเทศญี่ปุ่น โดยการใช้หินภูเขาไฟมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ทำให้เกิดรูพรุนเล็กๆ ภายในกระเบื้องซึ่งสามารถดูดและระบายความชื้นได้เป็นอย่างดี Ecocarat สามารถควบคุมความชื้นในห้อง ทำให้สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุของการก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ Ecocarat สามารถดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่น บุหรี่และกลิ่นจากสัตว์เลี้ยง ทำให้ลดกลิ่นต่างๆ ในห้องได้
   
                                         Ima2.jpg Vele,  วีล
   
Ima3.jpg Petra Square, เพตตร้าสแควร์
save to favorite

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555 บริษัท เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด